Mentés a bevásárlólistára
Új bevásárlólista létrehozása
Biztonságos vásárlás
Idosell security badge

A kedvezményes kódok feltételei

1. § Általános rendelkezések

1.1. A kedvezménykódok formájában megvalósuló akció szervezője az INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o. Rybnikben, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 65c, a Gliwicei Kerületi Bíróság, az Országos Bírósági Nyilvántartás 10. Kereskedelmi Osztálya, KRS-számon 0000944160, NIP 6423234719, REGON 520852137, REGON 520852137 számú, Gliwice Kerületi Bíróság által vezetett Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásába. dreame-polska.pl, a továbbiakban: "Eladó". "

1.2. A kedvezménykódok formájában történő promóció abból áll, hogy az Eladó lehetőséget kínál arra, hogy a www.dreame.iai-shop.com ("Üzlet") online áruházban a megrendelés értékéből számított százalékos vagy összegű kedvezményt kapjon (a korlátozásokkal). jelen Szabályzatban megjelölt) elektronikus alfanumerikus kód használatával a megrendelés során ("Kedvezménykód").

1.3. Jelen szabályzat ("Szabályzat") határozza meg a promócióban Kedvezménykódok formájában való részvétel, a Kedvezménykód használatának és a reklamáció benyújtásának szabályait.

1.4. A jelen Szabályzatban meghatározott akció Lengyelországban 2023. augusztus 17-től visszavonásig érvényes.

§ 2. A promócióban való részvétel szabályai

2.1. Az akcióban való részvétel, egyben a Kedvezménykód igénybevételének és a vásárlási kedvezmény igénybevételének joga minden olyan Kedvezménykód viselőt megillet, aki cselekvőképes fogyasztó vagy közvetlenül szerződést kötő természetes személy. alapján rendelkezésre bocsátott vállalkozási tevékenységével kapcsolatos, ha a jelen szerződés tartalma úgy rendelkezik, hogy az e személyre nézve nem szakmai jellegű, különösen az általa végzett vállalkozási tevékenység tárgyából ered. a Központi Regisztrációra és Vállalkozási Tájékoztatásra („Jogosult Ügyfél”) vonatkozó rendelkezések.

2.2. A Kedvezménykódot az Eladó e-mailes levelezés formájában vagy a Kedvezménykód közösségi oldalakon történő megosztásával a Meghatalmazott Ügyfél rendelkezésére bocsáthatja az Eladó vagy az Eladóval együttműködő személyek promóciós kampány keretében.

2.3. A Kedvezménykód e-mailes levelezés formájában történő megadása függhet attól, hogy a Meghatalmazott Ügyfél hozzájárul-e személyes adatainak e-mail cím formájában történő Eladó általi marketingcélú kezeléséhez, ideértve a hírlevél küldését is.

2.4. A Kedvezménykód a Jogosult Ügyfél részére történő átadásától az érvényességi idő lejártáig érvényes. A Kedvezménykód érvényességi ideje minden alkalommal a Kedvezménykódhoz csatolt tájékoztatóban vagy annak a promóciós kampánynak a feltételeiben kerül meghatározásra, amely alapján a Kedvezménykódot kibocsátották. Az érvényességi időn belül fel nem használt Kedvezménykódok lejárnak.

2.5. A Meghatalmazott Vásárló a Kedvezménykódot az Áruházban történő rendelés leadásakor egy alkalommal használhatja fel a megrendelt termékek kosarának kitöltése után a „Kedvezménykód megadása” mezőbe történő beírással. A fentiek a megrendelt termékek értékét a felhasznált Kedvezménykód százalékával vagy összegével csökkentik, figyelemmel az alábbi bekezdésekben foglaltakra.

2.6. A Kedvezménykód nem csökkenti a megrendeléskor kiválasztott szállítási mód költségeit.

2.7. A Kedvezménykód csak olyan termékek vásárlására használható fel, amelyek nem kedvezményesek, és amelyekre nem vonatkozik más akció, kivéve, ha a Kedvezménykód kiadásának alapjául szolgáló promóciós kampány feltételei másként nem rendelkeznek.

2.8. A Kedvezménykód használata bizonyos minimális értékű vásárlásokra korlátozódhat. Ebben az esetben a korlátozásról a Kedvezménykóddal együtt tájékoztatást adunk a Jogosult Ügyfélnek.

2.9. Egy rendelésben csak egy Kedvezménykód használható fel.

2/10. A Kedvezménykód részben vagy egészben nem váltható készpénzre vagy tárgyi eszközökre, és nem térítendő vissza. A Kedvezménykóddal vásárolt termékek adásvételi szerződésétől való elállása nem jár új Kedvezménykód kiadásával vagy a használt Kedvezménykód értékének visszatérítésével.

3. § Panaszok

3.1. Panasz benyújtására csak a Meghatalmazott Ügyfél jogosult.

3.2. Panaszokkal az Ügyfélszolgálati Iroda „Kapcsolatfelvétel” lapon található elérhetőségein lehet benyújtani [sklep.dreame-polska.pl/contact-pol.html] az Ön nevével és a panaszt benyújtó Meghatalmazott Ügyfél nevével, elérhetőségeivel, a reklamációval kapcsolatos esemény dátumával és helyével, valamint a kérelem tartalmával.

3.3. Ha a benyújtott panaszt nem fogadják el, a Meghatalmazott Ügyfél követeléseit közös bíróság előtt érvényesítheti, valamint jogosult a panaszok és a jogorvoslatok peren kívüli kezelésére is. Részletes információ a következő internetes címeken érhető el: http://www.uokik.gov.pl és http://www.rzu.gov.pl, valamint a fogyasztói jogi ombudsmanok, olyan társadalmi szervezetek weboldalain és irodáiban, amelyek jogszabályi feladatai közé tartozik a fogyasztóvédelem ill. Tartományi Kereskedelmi Ellenőrzési Felügyelőségek

§ 4. Záró rendelkezések

4.1. Jelen Szabályzat 2023. augusztus 17-én lép hatályba.

4.2. A Szabályzat tartalma elérhető az Eladó honlapján: www.dreame.iai-shop.com [sklep.dreame-polska.pl/contact-pol.html]. Javasoljuk, hogy töltse le vagy nyomtassa ki a jelen Szabályzat egy példányát, és őrizze meg archiválási és későbbi felhasználás céljából. A Megbízott kérésére a Szabályzatot kemény adathordozón kézbesítjük számára. Amennyiben a jelen Szabályzat másolatát (vagy annak archivált változatát) szeretné megkapni, kérjük, küldjön egy e-mailt az Ügyfélszolgálati Iroda „Kapcsolatfelvétel” fülön feltüntetett elérhetőségeire [shop. dreame-polska.pl/contact-pol.html].

4.3. Az Eladó a Szabályzatot a bevezetett változtatások előzetes, lehetőség szerint legalább 14 nappal történő tájékoztatásával módosíthatja. A Szabályzat tervezett változásáról a pontban hivatkozott honlapon tesszük közzé a tájékoztatást A fenti 1.3. pontban szereplő Szabályzat új változatának szövegével együtt.

4.4. A Meghatalmazott Ügyfelek személyes adatait, amennyiben a jelen Szabályzatban meghatározott célból továbbítják, az Eladó az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint kezeli [sklep.dreame-polska .pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html].

4.5. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben az Áruház szabályzatának [sklep.dreame-polska.pl/pol-terms.html] rendelkezései és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések kell alkalmazni.

4.6. A jelen Szabályzat nem sérti a Meghatalmazott Ügyfél törvény által biztosított jogait. Ha a Szabályzat bármely rendelkezése nem egyeztethető össze az alkalmazandó joggal, ez a rendelkezés nem alkalmazandó.

pixel