Mentés a bevásárlólistára
Új bevásárlólista létrehozása
Biztonságos vásárlás
Idosell security badge

Jótállási nyilatkozat - tartóssági garancia

A következő jótállási nyilatkozat kizárólag az INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o. üzlet vásárlóira vonatkozik
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország

NIP: 6423234719
NIP UE: PL6423234719
KRS: 0000944160

("Eladó"), aki fogyasztó vagy az üzleti tevékenységével közvetlenül összefüggő szerződést kötő természetes személy, ha a jelen szerződés tartalma azt mutatja, hogy ez nem szakmai jellegű, így különösen a Központi Nyilvántartásról és Vállalkozási Tájékoztatásról ("Ügyfél") rendelkezései alapján rendelkezésre bocsátott vállalkozási tevékenységének alanyából.

6.1. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o., székhelye: Rybnik, ul. Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, a továbbiakban: „kezes”, szavatolja az ajánlatából származó termék megfelelő működését, a 6.1.A. pontban megjelöltektől eltérően. - 6.1.D. és 6.2. alább, a továbbiakban: „Termék”, az alábbi 6.5. pontban meghatározott jótállási időre, feltéve, hogy a beszerelése és üzemeltetése a használati utasításban foglalt használati utasításnak és a gyártó vagy forgalmazó ajánlásainak megfelelően történik. A jótállási nyilatkozat a Lengyel Köztársaság területén érvényes, és az ott vásárolt Termékekre vonatkozik. A jótállási nyilatkozatot vagy a jótállási jegyet közvetlenül a Termékkel együtt (vagy távértékesítés esetén a Termék megvásárlását igazoló üzenet mellékleteként) kézbesítjük a Vásárlónak.

6.1.A. A DJI márkájú termékek esetében a kezes az SZ DJI BaiWang Technology Co., Building No.1.2.7.9, Baiwang Creative Factory, No.1051, Songbai Road, Nanshan Xili District, Shenzhen, China. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o. a gyártó által kijelölt közvetítő, amely kizárólag a lengyelországi felhatalmazott személyek garanciális követeléseit továbbítja a DJI által kijelölt hivatalos javítószolgálatokhoz.

6.1.B. A RENEWED márkájú termékekre a kezes a Renewed Burgemeester Verderlaan 11E, 3544AD Utrecht, Hollandia. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o. a gyártó által kijelölt közvetítő, amely kizárólag a lengyelországi felhatalmazott személyek szavatossági igényét továbbítja a RENEWED által kijelölt hivatalos javítószolgálatokhoz.

6.1.C. Az AMAZFIT márkájú termékek esetében a kezes a Zepp North America Inc 18400 Von Karman Avenue, Suite 130, Irvine, CA, 92612, USA. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o. a gyártó által kijelölt közvetítő kizárólag a Lengyelországban felhatalmazott személyek garanciális követeléseinek továbbítására az AMAZFIT által kijelölt hivatalos javítószolgálatokhoz.

6.1.D. Az ECOFLOW márkájú termékek esetében a kezes az EcoFlow Inc. Cím: A202-es gyárépület, alapító technológiai ipari park, a Songbai autópálya északi oldala, Longteng közösség, Shiyan alkerület, Baoan kerület, Shenzhen City, Guangdong, Kína. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o. a gyártó által kijelölt közvetítő, amely kizárólag a lengyelországi felhatalmazott személyek szavatossági igényeinek továbbítására szolgál az ECOFLOW által kijelölt hivatalos javítószolgálatokhoz.

6.2. A garancia nem terjed ki: kiegészítő és cserélhető tartozékokra, amelyek állandó vagy változó terhelésnek vannak kitéve vagy ki vannak téve, mint pl. légcsavarok, állványok, rögzítőkonzolok, tapadókorongok, kefék, szűrők, csúszkák, tárcsák, fűrészlapok, fúrók, talpak, köszörűk , bevonatok festékek, gumielemek, fogaskerekek, csapágyak, szíjak, dobok, gyűrűk, hengerek, dugattyúk, csapágyak, motorkefék, táp- vagy erőátviteli kábelek szigetelés vagy dugósérülés esetén, gördülő vagy mozgó elemek; A garancia nem vonatkozik a csomagolás gyűrődéseire, a fakulásra vagy elszíneződésre, a karcolásokra vagy a feliratok kopására. Ha ez a jótállási nyilatkozat egy Termékre vonatkozik, ez a hivatkozás megfelelően vonatkozik a 6.1.A. pontban megjelölt jogalanyok egyike által garantált termékre. - 6.1.D fent.

6.3. A jótállásra az a Vásárló jogosult, aki a Termék első vásárlója. A garanciális jogok nem szállnak át a Termék későbbi vásárlóira. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o. - sem a 6.1.A. pontban megjelölt kezes. - 6.1.D - nem szerződő fél a Termék későbbi vásárlója számára.

6.4. A jótállási igény garanciavállaló általi elfogadásának és elbírálásának feltétele, hogy a Terméket a Termékértékesítőn keresztül a Megrendelő által észlelt hibák leírásával együtt a jótállási kötelezettsége rendelkezésére bocsátja, az alábbi pontok szerint, valamint a vásárlást igazoló bizonylat benyújtására. Kérjük a Vásárlót, hogy a Termék látható és olvasható sorozatszámát is tüntesse fel, ha van ilyen.

6.5. Garanciaidő:

 • A termék jótállási ideje 24 hónap; a fentiek nem vonatkoznak a készülékbe épített vagy a készletben található akkumulátorokra.
 • Az akkumulátorra vonatkozó jótállási időszak független a többi termékre vonatkozó jótállási időszaktól, és 12 hónap.
 • A jótállási időszak a Termék Eladótól történő megvásárlásának napjától számít (a termék értékesítési dokumentumában feltüntetett dátum).

6.6. A garanciális felelősség csak az eladott Termékben rejlő okokból eredő hibákra terjed ki. A garancia nem terjed ki különösen a termék használatából vagy más következményes okokból eredő károkra, mint például:

 1. bármilyen mechanikus, beleértve a túlterhelésből vagy túlmelegedésből származóakat is
 2. a termék üzembe helyezése vagy használati utasítással ellentétes használata okozta
 3. a terméknek a specifikációkkal nem összeegyeztethető körülmények között történő szállítása vagy használata miatt következett be
 4. a Termék nem megfelelő tárolása vagy nem megfelelő karbantartása okozza
 5. a termékben lévő zsír- vagy olajkészletek teljes kimerülése okozza
 6. a terméken belüli vagy kívüli erős szennyeződés okozta
 7. amit a termék gyártójának vagy forgalmazójának ajánlásaival ellentétes tartozékok használata okoz.
 8. véletlen események, például tűz, árvíz, elektromos túlfeszültség, elektromos kisülés stb. okozta.
 9. háborús cselekmények, zavargások, terrorcselekmények vagy vandalizmus okozta
 10. jogosulatlan áramkör-módosítások, valamint az akkumulátor és a töltő nem megfelelő illesztése vagy helytelen használata által okozott károk
 11. megbízhatósági vagy kompatibilitási problémák által okozott károk jogosulatlan alkatrészek használata során
 12. a készülék gyengén töltött vagy sérült akkumulátorral történő működtetése által okozott károk
 13. adatvesztés vagy megsérülés a Termék által
 14. a Termékhez mellékelt vagy utólag telepített összes program
 15. harmadik fél termékei által okozott meghibásodások vagy károk, beleértve azokat is, amelyeket a Termék gyártója kérésre szállíthat vagy integrálhat a Termékbe.
 16. a termék gyártója által engedélyezetttől eltérő műszaki támogatásból eredő károk
 17. olyan termékek vagy alkatrészek, amelyek azonosító címkéje megváltozott, vagy amelyekről eltávolították az azonosító címkét
 18. a felhasználói kézikönyvben meghatározott, a felhasználónak szánt tevékenységek végrehajtásának elmulasztása
 19. abban az esetben, ha a garanciavállalótól eltérő vagy a garanciavállaló által jóváhagyott szervezet bármilyen javítást, átalakítást, módosítást, teljes vagy részleges szétszerelést vagy szerkezeti változtatást végez a Terméken. A tárgyak részeit rögzítő elemek bordáin lévő gyűrődések, illetve a pecsétek, címkék vagy más biztonsági intézkedések sérüléseinek észlelése, amelyek lehetetlenné teszik az azokon lévő információk leolvasását, jogosulatlan személy beavatkozásaként kezelhető.
 20. hibás telepítés, helytelen használat vagy a hivatalos használati utasítással össze nem egyeztethető üzemeltetés által okozott károk
 21. DRÓNOK ESETÉN EGYÉBEN:

 22. a termékkézikönyv ajánlásait figyelmen kívül hagyó repülések által okozott károk
 23. a Termék rossz időben történő használata okozta károk (pl. erős szél, eső vagy homokvihar stb.)
 24. a Termék olyan környezetben történő használata által okozott károk, ahol elektromágneses interferencia lép fel (pl. bányászati ​​területeken vagy rádióadó tornyok, nagyfeszültségű kábelek, erőművek stb. közelében)
 25. a Termék olyan környezetben történő használata által okozott károk, ahol interferenciát okoznak más vezeték nélküli eszközök (pl. eszközök, vezeték nélküli videojel, Wi-Fi jel stb.)
 26. a terméknek a használati utasításban meghatározott biztonságos felszálló tömegnél nagyobb tömegű használata által okozott károk
 27. kényszerrepülés okozta károk, amikor az alkatrészek elhasználódtak vagy sérültek.

6.7. A jótállásra jogosult Vásárló köteles a Termék hibájának feltárását annak észlelését követően haladéktalanul bejelenteni az Eladónak az Eladó alábbi elérhetőségein:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország

NIP: 6423234719
NIP UE: PL6423234719
KRS: 0000944160

A jótállást vállaló nem vállal felelősséget a hibás termék tudatos használatából eredő károkért.

6.8. A hibajelentésnek tartalmaznia kell:

 • a vásárló neve és címe, e-mail címe és telefonszáma;
 • a Termék hibájának jelzése;
 • megjelölés arra vonatkozóan, hogy a Termék hibáját mikor, ki és milyen körülmények között fedezte fel;
 • az alkalmazáshoz mellékelt termékelemek pontos listája (pl. "doboz, fúró, 2 fúró, akkumulátor", ne használjon olyan általános kifejezéseket, mint készlet, teljes készlet, készlet, propellerek, kábelek, burkolatok, utasítások, védelem stb. .) ;
 • a várható javítás típusának meghatározása: garancia, szerződésszegés vagy kifizetett jótálláson kívül.

6.9. A Kezes fenntartja a jogot, hogy további tájékoztatást kérjen, ha a kérelem megfelelő elbírálásához szükségesnek tartja. A Vevő olyan Terméket bocsát az Eladó rendelkezésére, amely javításra vagy cserére vonatkozik. Az Eladó a Terméket a Vevőtől a Kezes költségére átveszi. Ha a Termék beszerelése a hiba felfedezése előtt történt, az Eladó a Terméket szétszereli, majd javítás vagy csere után újra összeszereli, vagy a jótállást vállaló költségére megbízza. A Vevő saját belátása szerint a reklamáció benyújtását követően önállóan is eljuttathatja a terméket az Eladóhoz.

10. 6. Az Eladónak átadott terméket tisztán és a szállítás közbeni sérülésektől védve kell kiszállítani (lehetőleg az eredeti csomagolásban). Generátorok esetén minden folyadékot (olajat és üzemanyagot) felhatalmazott személynek kell eltávolítania a Termékből. Az eladónak jogában áll megtagadni az értesítés elfogadását, ha folyadékot észlel.

11. 06. Az Eladó gondoskodik arról, hogy a vizsgálat eredményéről és a jegyzőkönyv érvényességéről a meghatalmazott az értesítés elfogadását követő 14 napon belül tájékoztatást kapjon. A hiba beigazolódása esetén a garanciavállaló biztosítja a jótállás hatálya alá tartozó hiba ingyenes elhárítását attól a pillanattól számított ésszerű időn belül, amikor az Eladó a termék hibájáról értesítette, de minden esetben az átvételtől számított 60 napon belül. a hibás termékről a jótállást vállaló szolgáltatással, és a Vevő túlzott kényelmetlensége nélkül, figyelembe véve a Termék sajátosságait és azt a célt, amelyre a Vásárló azt vásárolta. A kijavítás vagy a csere költségeit, ideértve különösen a postaköltséget, a szállítást, a munkadíjat és az anyagköltségeket, a jótállás vállalója terheli.

12. 06. Ha a Termék hibás, a Vevő kérheti annak kijavítását vagy kicserélését. A garanciavállaló a hibát kijavíthatja, ha a Vevő kijavítását kéri, illetve a Kezes kijavítást végezhet, ha a Megrendelő kicserélést kér, ha a hiba elhárítása az Ügyfél által választott módon nem lehetséges, vagy a Kezes számára túlzott költséget igényelne. Ha a kijavítás és a kicserélés lehetetlen vagy túlzott költséggel járna a jótállásért, megtagadhatja a hiba elhárítását. A garanciavállaló túlzott költségének megítélésekor az eset minden körülményét figyelembe veszik, így különösen a Termék hibájának jelentőségét, a nem hibás Termék értékét, valamint a Megrendelőt érintő túlzott kényelmetlenséget, amely az eljárás módjának megváltoztatásából ered. hibák eltávolítása.

6/13. A Termék vagy a Termék sérült alkatrészeinek újakra cseréje esetén azok a jótállással rendelkezők tulajdonába kerülnek, cserébe a hibás elemekért, amelyek a Kezelő tulajdonába kerülnek. A garanciavállaló a Termék sérült részeit csere esetén nem küldi vissza. Az Ügyfél nem köteles fizetni a utólag kicserélt Termék rendeltetésszerű használatáért.

6/14. A megjavított vagy kicserélt Termék átvétele az Eladón keresztül történik.

DJI DOA ALTERNATÍV GARANCIA A DJI MÁRKÁKRA VONATKOZÓ TERMÉKEKRE

6.15. A DJI márkájú termékkel kapcsolatban az előző pontokban megjelölt jogoktól és kötelezettségektől függetlenül a Vevőnek joga van az alábbi garanciális feltételekre: ha a DJI termék a vásárlást követően haladéktalanul feltárja a hibákat, és azokat az Eladónak a határidőn belül jelezte. a vásárlástól számított hét napon belül, és azokat a garanciavállaló közvetítője visszaigazolja, a kezes (a fenti 6.1.A. pontban megjelölve) mindent megtesz annak érdekében, hogy a terméket 14 munkanapon belül hibamentesre cserélje. DJI DOA garancia (megérkezéskor megszűnik, azaz a termék a vásárlás napjától nem működik), kivéve, ha a Vevő a Termék javítását jelzi a hiba elhárításának előnyben részesített módjaként. szakaszának rendelkezései 6/12. fentiek megfelelően alkalmazandók.

6/16. A DJI DOA garanciális szolgáltatást nem biztosítjuk, ha:

 1. a termék a vásárlás után több mint hét naptári nappal vált az Eladó rendelkezésére, vagy
 2. a jótállásra jogosult személy nem bizonyította, hogy közvetlenül az Eladótól vásárolta, vagy
 3. az Ügyfél által cserére szállított termék nem tartalmaz minden eredeti alkatrészt, vagy a felhasználó által sérült alkatrészeket tartalmaz, vagy
 4. a termék megvizsgálása és a garanciavállaló általi megfelelő ellenőrzési tevékenységek elvégzése után a bejelentett hiba nem kerül megerősítésre.
 5. a termék jogosulatlan használatából vagy módosításából eredő hibákat vagy terméksérüléseket fedeznek fel, például nedvességnek való kitettség, idegen tárgyak (víz, olaj, homok stb.) bejutása, nem megfelelő telepítés vagy üzemeltetés, vagy
 6. a termékcímkéket, sorozatszámokat, vízjeleket stb. hamisnak, hamisítottnak stb. találták meg, vagy
 7. a hibát ellenőrizhetetlen külső tényezők okozzák, például tűz, árvíz, erős szél vagy villámcsapás.

6/17. Az eladott áru szerződésnek nem megfelelősége esetén a Vevő a törvény szerint jogosult az Eladótól és az Eladó költségére jogorvoslatra; a garancia nem érinti ezeket a jogorvoslati lehetőségeket.

pixel